به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پانزدهم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

حیدری داور بدون کارت قرمز

حیدری داور بدون کارت قرمز/ استقلال خطرناک، پرسپولیس هوشیار/ دیاباته مصدوم است

حیدری داور بدون کارت قرمز/ استقلال خطرناک، پرسپولیس هوشیار/ دیاباته مصدوم است

حیدری داور بدون کارت قرمز/ استقلال خطرناک، پرسپولیس هوشیار/ دیاباته مصدوم است

حیدری داور بدون کارت قرمز/ استقلال خطرناک، پرسپولیس هوشیار/ دیاباته مصدوم است

حیدری داور بدون کارت قرمز/ استقلال خطرناک، پرسپولیس هوشیار/ دیاباته مصدوم است

حیدری داور بدون کارت قرمز/ استقلال خطرناک، پرسپولیس هوشیار/ دیاباته مصدوم است