به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی شانزدهم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ بهمن

حمله به دیوار بتنی/ فرمول جدید فدراسیون برای نیمکت تیم ملی/ در انتظار صف

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ بهمن

حمله به دیوار بتنی/ فرمول جدید فدراسیون برای نیمکت تیم ملی/ تعویض در حد تیم ملی

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ بهمن

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ بهمن