به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، چارت وزارت ورزش و جوانان شامل شش معاونت ساماندهي امور جوانان، امور فرهنگي و تربيتي، توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي، امور بانوان و توسعه ورزش همگاني، حقوقي، امور مجلس و هماهنگي امور استانها و توسعه منابع و پشتيباني است.

شورای عالی ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، خبرگزاری برنا، کمیته ملی المپیک، کمیته‌ ملی پارالمپیک و گزینش بخش‌هایی هستند که به صورت مستقیم با شخص وزیر در ارتباط خواهند بود.

همچنین، دفتر ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات، اداره کل حراست، مرکز فن‌آوری و اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، دفتر حوزه وزارتی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی، اداره کل روابط عمومی، دفتر نظارت فنی بر اماکن ورزشی و دفتر امور بین‌الملل دفاتری هستند که به صورت مستقیم زیر نظر وزیر فعالیت خواهند داشت. ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها نیز در ساختار جدید مستقیم با وزیر در ارتباط هستند.

** چارت وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر است:

*معاونت ساماندهی امور جوانان

۱ دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان

۲ اداره کل مشارکت اجتماعی جوانان

۳ اداره کل طرح‌های ملی جوانان

* معاونت امور فرهنگی و تربیتی

۱ دفتر امور فرهنگی

۲ دفتر برنامه‌ریزی تربیتی

۳ دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده

* معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای

۱ دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای

۲ دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها

۳ دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش حرفه‌ای

* معاونت امور بانوان و توسعه ورزش همگانی

۱ دفتر هماهنگی امور بانوان

۲ دفتر توسعه ورزش همگانی

۳ دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری

* معاونت حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌ها

۱ اداره کل امور حقوقی

۲ دفتر هماهنگی امور استان‌ها

۳ دفتر امور مجلس

* معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

۱ دفتر طرح و برنامه

۲ اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

۳ـ اداره كل امور مالي و ذيحسابي