شنیده می‌شود هاشم ساعدی از گزینه های جدی برای سخنگویی باشگاه استقلال است و توافقاتی با وی در این زمینه صورت گرفته است.

در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاید احتمالا ساعدی دوشنبه به عنوان یکی از مدیران جدید باشگاه استقلال معرفی می شود.