بشار رسن که با توجه به تعطیلی تمرینات پرسپولیس راهی عراق شده بود، فعلاً قصدی برای بازگشت به ایران ندارد.

اخبار ورزشی- دور جدید تمرینات سرخپوشان از روز چهارشنبه این هفته آغاز خواهد شد و بشار رسن درخواست کرده چند روز دیرتر به ایران برگردد که با خواسته او موافقت شده است.