به گزارش افکارنیوز،

با توجه به جلسه امروز هیات مدیره پرسپولیس مورخ  22 اسفندماه و به دلیل اصلاحات ساختار سازمانی در خصوص موارد ذیل تصمیم‌گیری شد:

اخبار ورزشی-1- آقای رضا یلوه به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی

۲- آقای حسین خبیری به عنوان سرپرست معاونت اجرایی

۳- آقای ابوالفضل امان‌الله به عنوان مشاور ارتباطات رسانه‌ای

۴- آقای فرامرز دیناروند با حفظ سمت مدیر امور مالی به سمت سرپرستی معاونت اداری مالی (ضمن تشکر از زحمات سرکار خانم اسفندیاری) تعیین و منصوب شدند.