به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و پنجم اسفند ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۲۵ اسفند

روزنامه‌های ورزشی ۲۵ اسفند

کرونا، جام را به پرسپولیس می‌دهد! / جولان سردار در سرزمین تزارها/ ستاره لیگ برتری قرنطینه شد

روزنامه‌های ورزشی ۲۵ اسفند

روزنامه‌های ورزشی ۲۵ اسفند

روزنامه‌های ورزشی ۲۵ اسفند

روزنامه‌های ورزشی ۲۵ اسفند

کرونا، جام را به پرسپولیس می‌دهد! / جولان سردار در سرزمین تزارها/ ستاره لیگ برتری قرنطینه شد