به گزارش افکارنیوز،

حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: فدراسیون کشتی خود را مکلف به پیگیری مباحث مبتل ابه قهرمانان ملی کشتی می‌داند؛ لذا تماس‌هایی با خانواده محترم محمدرضا آقانیا فرنگی کار شایسته مازندرانی که متأسفانه به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان کسری بستری هستند، داشته است.

اخبار ورزشی- وی ادامه داد: در این خصوص فدراسیون کشتی  ۲ راهکار برای پیگیری موضوعات مترتب با درمان این کشتی گیر درنظر دارد، یک پیگیری درمان ایشان حسب تفاهم نامه فی ما بین فدراسیون و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دو معرفی از طرف فدراسیون به فدراسیون پزشکی ورزشی که این ۲ مورد را فعال می‌کنیم.

رنگرز در خصوص میثم زارع کشتی گیر ملی پوش کشورمان که به دلیل ضایعه نخاعی در بیمارستان رفیده بستری بوده نیز گفت: فدراسیون پیگیری‌های مرتبط را در خصوص تمدید دوره‌های درمانی ایشان انجام داده همچنین هزینه قابل ملاحظه درمانی وی در این بیمارستان نیز توسط فدراسیون کشتی پرداخت خواهد شد.