به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و هشتم اسفند ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

۹۸ سال وداع، قهر و استعفا/ ورزش ایران و جهان نیمه تمام ماند

۹۸ سال وداع، قهر و استعفا/ ورزش ایران و جهان نیمه تمام ماند