علیرضا بیرانوند که به عنوان سفیر بهداشت استان لرستان انتخاب شده است در خصوص این انتخاب و حضورش در رزمایش احسان و همدلی اظهار داشت: از تمام مردم ایران به خاطر این انتخاب تشکر می‌کنم. فکر می‌کنم در این مدت مبلغ ۹ میلیارد تومان در قالب پک‌های ۳۰۰ هزار تومانی برای کمک به مردم جمع آوری شده و برای آن‌ها آماده شده است.

بیرانوند در رزمایش احسان و همدلی

وی افزود: قرار بود ۵ شنبه این وسایل در ورزشگاه تختی گذاشته شود، ولی چون هنوز مشخص نشده که تمرینات ما کی آغاز می‌شود من زودتر به این محل آمدم تا به عنوان نماینده مردم بازدیدی از وسایلی که مردم ارسال کرده اند داشته باشم.