به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی شانزدهم اردیبهشت ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

ضرر ۲ میلیاردی استقلال به خاطر کرونا/ هنوز مدعیان لیگ برتر شانس دارند/ جام را به پرسپولیس بدهید

ضرر ۲ میلیاردی استقلال به خاطر کرونا/ هنوز مدعیان لیگ برتر شانس دارند/ جام را به پرسپولیس بدهید

ضرر ۲ میلیاردی استقلال به خاطر کرونا/ هنوز مدعیان لیگ برتر شانس دارند/ جام را به پرسپولیس بدهید

ضرر ۲ میلیاردی استقلال به خاطر کرونا/ هنوز مدعیان لیگ برتر شانس دارند/ جام را به پرسپولیس بدهید

ضرر ۲ میلیاردی استقلال به خاطر کرونا/ هنوز مدعیان لیگ برتر شانس دارند/ جام را به پرسپولیس بدهید

ضرر ۲ میلیاردی استقلال به خاطر کرونا/ هنوز مدعیان لیگ برتر شانس دارند/ جام را به پرسپولیس بدهید

ضرر ۲ میلیاردی استقلال به خاطر کرونا/ هنوز مدعیان لیگ برتر شانس دارند/ جام را به پرسپولیس بدهید

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۱۶ اردیبهشت