به گزارش افکار به نقل از ايسنا، كريم صفايي رييس فدراسيون تيراندازي با كمان صبح امروز استعفاي خود را به علي سعيدلو رييس سازمان تربيت بدني ارائه داد. در متن استعفا نامه كريم صفايي آمده است: "برادر گرامي جناب آقاي سعيدلو معاونت محترم رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني با سلام و احترام نظر به نتيجه دور از انتظار باخت تيم ملي تيراندازي با كمان مردان ايران مقابل تيم ملي نپال ضمن قبول مسوليت اين شكست و عذرخواهي از مردم خوب ايران، خواهشمند است استعفاي اينجانب را پذيرفته و سكان هدايت اين كشتي را به فرد ديگري واگذار فرماييد.