به گزارش افکارنیوز،

سایت رسمى فدراسیون فوتبال، مهدى محمد نبى با بیان این موضوع اظهار داشت: جدول زمان بندى پیشنهادى به منظور تصویب اصلاحیه اساسنامه و کدهاى انتخاباتى همچنین برگزارى مجمع انتخاباتى فدراسیون فوتبال در ٢٠ آیتم تهیه و در جلسه مورخ ٢٦ فروردین به تایید هیئت رییسه فدراسیون فوتبال رسید و در مهلت قانونى به فیفا ارسال شد. متعاقبا در تاریخ ٤ اردیبهشت فدراسیون جهانى فوتبال به صورت رسمى و مکتوب موافقت خود را در خصوص اجراى جدول زمان بندى طبق نقشه راه ارسال شده اعلام کرد.

اخبار ورزشی دبیرکل فدراسیون فوتبال اضافه کرد: بر اساس تاییدیه فیفا و اى اف سى هیئت رییسه فدراسیون با استفاده از اختیارات و وظایف ذاتى خود ضمن فراهم نمودن مقدمات قانونى با برگزارى مجامع مورد نظر به منظور تصویب اصلاحیه اساسنامه و نهایتا برگزارى مجمع انتخاباتى فدراسیون فوتبال اقدام خواهد کرد.

نبى در پایان گفت: تمامی اعضاى مجمع قطعا در فرایند قانونى اصلاح اساسنامه مشارکت لازم را داشته و خواهند داشت و میبایست در این مسیر با استفاده از ظرفیت هاى قانونى، اصلاحات اساسنامه به بهترین شکل انجام شود. تاکنون نیز طبق ضوابط و قوانین، کمیته حقوقی و تدوین مقرارت در اصلاح اساسنامه براساس نظرات دریافتی از اعضاء مجمع در مهلت مقرر و همچنین با رعایت اساسنامه استاندارد فیفا و قوانین و مقرارت کشور، طبق جدول زمان بندى فرآیند قانونی را طی نموده و مواکدا فدراسیون پس از تصویب اساسنامه متعاقبا مجمع انتخاباتی را برگزار مى نماید.