به گزارش افکارنیوز،

 با توجه به تعطیلی رقابتهای ورزشی در سراسر دنیا، اتحادیه جهانی کشتی به مرور اتفاقات و رویدادهای مهم جهان کشتی در سال گذشته پرداخته است.

اخبار ورزشیاین بار به منظور مرور و یادآوری رقابتهای کشتی قهرمانی جهان، اتحادیه جهانی کشتی فیلم 10 اجرای زیبای فن کشتی فرنگی در رقابت های جهانی  2017 پاریس را بر روی صفحه اینستاگرام خود قرار داد که فن محمدعلی گرایی ملی پوش کشورمان در جایگاه دوم قرار گرفته است.