به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و یکم اردیبهشت ماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

از کرونا بازی فوتبالیست‌ها و حضور مدیرعامل استقلال روی خط فقر تا شانس پرسپولیس برای قهرمانی

از کرونا بازی فوتبالیست‌ها و حضور مدیرعامل استقلال روی خط فقر تا شانس پرسپولیس برای قهرمانی

از کرونا بازی فوتبالیست‌ها و حضور مدیرعامل استقلال روی خط فقر تا شانس پرسپولیس برای قهرمانی

از کرونا بازی فوتبالیست‌ها و حضور مدیرعامل استقلال روی خط فقر تا شانس پرسپولیس برای قهرمانی

از کرونا بازی فوتبالیست‌ها و حضور مدیرعامل استقلال روی خط فقر تا شانس پرسپولیس برای قهرمانی

از کرونا بازی فوتبالیست‌ها و حضور مدیرعامل استقلال روی خط فقر تا شانس پرسپولیس برای قهرمانی

از کرونا بازی فوتبالیست‌ها و حضور مدیرعامل استقلال روی خط فقر تا شانس پرسپولیس برای قهرمانی

روزنامه‌های ورزشی ۲۱ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۲۱ اردیبهشت