به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم اردیبهشت ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت

بحران صندلی در پرسپولیس/ تعلیق کمیته فنی استقلال/ کنفرانس خطری!

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت

روزنامه‌های ورزشی ۲۴ اردیبهشت