به گزارش افکارنیوز،

یکی از خبرگزاری‌ها از واژه «ترکمانچای‌گونه» استفاده کرد و دیگری با تردید از پرداخت دیون نوشت، اما آنچه مهم‌تر از همه است، نباید نادیده گرفته شود.

اخبار ورزشی- اینکه قرارداد پنج ساله بسته شده محل نگرانی است. چه تضمینی وجود دارد مدیرعامل فعلی تا پنج سال باقی باشد؟ اگر او یک سال بعد جدا شود (که احتمالش بسیار زیاد است) چرا باید مدیر یا مدیران بعدی قربانی تصمیمی شوند که او گرفته است؟ مدیران بعدی با هزینه‌هایی مواجه هستند که تصاعدی بالا رفته و قراردادی که در سال‌های قبل بسته شده نمی‌تواند آن هزینه‌ها را پوشش دهد. آن زمان، کدام یک از مدیران فعلی پرسپولیسو وزارت ورزش جواب می‌دهند؟

قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکتی که بعد‌ها به صورت یکجا به یک اپراتور تلفن واگذار شد، آن‌قدر تلخ بود که دیگر سراغ این‌گونه قرارداد‌های طولانی‌مدت و تعهدآور نرویم. نکته دیگر در این مورد، بدهی‌های سنگین مالی پرسپولیس است که گفته می‌شود یکی از دلایل این قرارداد بوده است، اما اگر پرسپولیس برای فرار از چاله به چاه افتاده باشد چه؟ چه کسی باید شفاف به مردم توضیح بدهد که در پس این قرارداد چه اتفاقی افتاد؛ پرسپولیس خوشبخت شد یا بدبخت؟ مدیرانی که دیروز از قرارداد جدید رونمایی کردند، تضمین می‌دهند که در این قرارداد، همه منافع باشگاه را در نظر گرفته‌اند؟ پرسپولیس یک باشگاه معمولی و عادی نیست. یک برند بزرگ است که کلی قیمت دارد، اما ما قیمتش را نمی‌دانیم و متأسفانه آن را بارها، مفت فروخته‌ایم. چه تضمینی وجود دارد که اشتباه گذشته را این بار هم تکرار نکرده باشیم؟