به گزارش افکارنیوز،

پس از آنکه پیمان اکبری، به مدت یک فصل دیگر هدایت تیم شهردادی ارومیه را قبول کرد، مدیران این باشگاه پرطرفدار روز بسیار شلوغی را در بازار نقل و انتقالات داشتند.

پوریا فیاضی ، دریافت کننده قدرتی و ملی پوش تیم شهرداری ارومیه قراردادش با قرمزپوشان را به مدت‌یک فصل دیگر تمدید کرد.

پوریا یلی، ستاره جوان و پشت خط زن آینده دار تیم‌ ملی نیز با عقد قراردادی یکساله به جمع شاگردان پیمان اکبری اضافه شد.

همچنین امیر خداپرست قراردادش را با شهرداری ارومیه برای یک فصل دیگر تمدید کرد.