پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ برای نخستین بار در سال ۵۸ نام تیم فوتبال استقلال  به صورت رسمی ثبت شد.

اخبار ورزشی- تصویر زیر متعلق به بازیکنان اولین تیمی است که با عنوان  استقلال  در مسابقات شرکت کردند.

اولین تصویر تیمی تیم فوتبال استقلال