به گزارش افکارنیوز،

احمد سعادتمند در آستانه نهمین سالگرد اسطوره فقید باشگاه استقلال پیامی را به شرح زیر صادر کرد:

اخبار ورزشی- می‌گویند پهلوانان هرگز نمی‌میرند. برای ناصرخان حجازی هم باید گفت و نوشت که هرگز نرفت واز یادها هم نمی‌رود. برای مردی که صداقت و صراحت کلامش ستودنی بود، برای مردی که با گذشت 9 سال از پروازش درباورها نمی‌نشیند که ناصرخان حجازی ازبین ما رفته است و مردم هنوز چون زنده‌ای استوار، او را دوست دارند.

حجازی بودن، ناصر حجازی ماندن آسان نبود. باید مردباشی، جوانمردی کنی تا حجازی باشی و او چنین بود. چنان در دل‌ها باقی ماند که امروز همچون پهلوانی زنده او را می‌ستایند. درآستانه نهمین سالگرد درگذشتش افتخار می‌کنیم که مردی چنین بزرگ درمکتب استقلال بزرگ شد تا افتخاری بزرگ برای این باشگاه باشد.  آن چه حجازی بر جای گذاشت صداقت، صراحت کلام و پاکی بود که باشد ما نیز چون او ادامه دهنده راهی شویم که او را ماندگار کرد. اسطوره ای ماندگار برای این فوتبال که تا همیشه نامش مایه افتخار ما خواهد بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.