به گزارش افکارنیوز،

در یک جلسه مهم از آقای مدیر انتقاد کردند که چرا حدود یک ماه قبل به عده‌ای کارت‌ هدیه یک میلیونی داده است، چون این کار به نوعی رشوه محسوب می‌شود. البته خیلی‌ از مدیران از این کارت هدیه‌ها می‌دهند تا حمایت‌هایی را پشت سر داشته باشند، اما بهرحال این مساله برای یک مدیر عامل دردسر ساز شده و به صورت کاملاً جدی به او هشدار داده‌اند که دیگر از این کار‌ها نکند.