افکار نیوز: بر اين اساس فوربس تيم فوتبال منچستر يونايتد را با ارزش 1.83 ميليارد دلار به عنوان گرانقيمتترين تيم ورزشي جهان معرفي کرد. همچنين درآمد اين تيم نيز معادل 459 ميليون دلار اعلام شده است. در رده دوم نيز تيم فوتبال آمريکايي دالاس کوبويز با ارزش 1.65 ميليارد دلار قرار گرفت و يک تيم از رشته بيسبال به نام نيويورک يانکيز نيز با ارزش 1.6 ميليارد دلار سوم شد. اما از 50 تيم ورزشي گرانقيمت جهان 34 تيم در رشته ورزشي فوتبال آمريکايي، 9 تيم در رشته فوتبال، سه تيم در رشته بيسبال، دو تيم در رشته اتومبيلراني و دو تيم نيز در رشته بسکتبال فعاليت ميکنند. به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت که برخلاف تصور عمومي تعداد باشگاههاي گرانقيمت در رشته فوتبال آمريکايي بسيار بيشتر از ساير رشتههاي ورزشي و از جمله فوتبال است. در ميان تيمهاي فوتبال نيز منچستر يونايتد (1)، رئال مادريد (6)، آرسنال (8)، بارسلونا (24)، بايرن مونيخ (27)، ليورپول (41)، آث ميلان (43)، يوونتوس (47) و چلسي (48) قرار گرفتهاند. از نکات جالب در اين ردهبندي ميتوان به ادعاي تيم منچستر يونايتد اشاره کرد. اين تيم مدعي داشتن بيش از 333 ميليون نفر هوادار در سراسر جهان شده است! در زير فهرست گرانقيمتترين باشگاههاي جهان به همراه حوزه فعاليت، ارزش و درآمد آنها آمده است: 1- منچستريونايتد، فوتبال، 1.83 ميليارد دلار، 459 ميليون دلار 2- دالاس کوبويز، فوتبال آمريکايي، 1.65 ميليارد دلار، 260 ميليون دلار 3- نيويورک يانکيز، بيسبال، 1.6 ميليارد دلار، 441 ميليون دلار 4- واشنگتن رد اسکينز، فوتبال آمريکايي، 1.55 ميليارد دلار، 345 ميليون دلار 5- نيوانگلند پاتريوتس، فوتبال آمريکايي، 1.36 ميليارد دلار، 302 ميليون دلار 6- رئال مادريد، فوتبال، 1.32 ميليارد دلار، 563 ميليون دلار 7- نيويورک جينتس، فوتبال آمريکايي، 1.18 ميليارد دلار، 230 ميليون دلار 8- آرسنال، فوتبال، 1.18 ميليارد دلار، 369 ميليون دلار 9- نيويورک جتس، فوتبال آمريکايي، 1.17 ميليارد دلار، 227 ميليون دلار 10- هوستون تگزانس، فوتبال آمريکايي، 1.15 ميليارد دلار، 256 ميليون دلار 11- فيلادلفيا ايگلز، فوتبال آمريکايي، 1.12 ميليارد دلار، 250 ميليون دلار 12- تامپا بال بوکانيرز، فوتبال آمريکايي، 1.09 ميليارد دلار، 241 ميليون دلار 13- شيکاگو بيرز، فوتبال آمريکايي، 1.08 ميليارد دلار، 241 ميليون دلار 14- دنور برونکس، فوتبال آمريکايي، 1.08 ميليارد دلار،240 ميليون دلار 15- بالتيمور راونز، فوتبال آمريکايي، 1.08 ميليارد دلار، 240 ميليون دلار 16- فراري، اتومبيلراني، 1.05 ميليارد دلار، 308 ميليون دلار 17- کاليفرنيا پنترز، فوتبال آمريکايي، 1.05 ميليارد دلار، 238 ميليون دلار 18- کليولند برونز، فوتبال آمريکايي، 1.03 ميليارد دلار، 235 ميليون دلار 19- کانزاس سيتي چيفز، فوتبال آمريکايي، 1.03 ميليارد دلار، 228 ميليون دلار 20- ايندينا پليس کولتزس، فوتبال آمريکايي، 1.03 ميليارد دلار، 233 ميليون دلار 21- پيتس بورگ استيلرز، فوتبال آمريکايي، 1.02 ميليارد دلار، 235 ميليون دلار 22- گيرين باي پکرز، فوتبال آمريکايي، 1.02 ميليارد دلار، 232 ميليون دلار 23- ميامي دولفينز، فوتبال آمريکايي، 1.02 ميليارد دلار، 242 ميليون دلار 24- بارسلونا، فوتبال، يک ميليارد دلار، 513 ميليون دلار 25- تنسي تيتانز، فوتبال آمريکايي، يک ميليارد دلار، 232 ميليون دلار 26- سياتل سيهاکس، فوتبال آمريکايي، 994 ميليون دلار، 231 ميليون دلار 27- بايرن مونيخ، فوتبال، 990 ميليون دلار، 406 ميليون دلار 28- سين سيناتي بنگالز، فوتبال آمريکايي، 953 ميليون دلار، 222 ميليون دلار 29- نيواورلئانز سينتس، فوتبال آمريکايي، 942 ميليون دلار، 232 ميليون دلار 30- آريزونا کاردينالز، فوتبال آمريکايي، 935 ميليون دلار، 223 ميليون دلار 31- سان ديگو چارجرز، فوتبال آمريکايي، 917 ميليون دلار، 224 ميليون دلار 32- سنت لوئيس رمز، فوتبال آمريکايي، 913 ميليون دلار، 217 ميليون دلار 33- بوفالو بيلز، فوتبال آمريکايي، 909 ميليون دلار، 222 ميليون دلار 34- سانفرانسيسکو سال 1849، فوتبال آمريکايي، 875 ميليون دلار، 214 ميليون دلار 35- بوستون رد ساکس، فوتبال آمريکايي، 870 ميليون دلار، 266 ميليون دلار 36- ديترويت لاينز، فوتبال آمريکايي، 867 ميليون دلار، 206 ميليون دلار 37- جکسونويل جگوارز، فوتبال آمريکايي، 866 ميليون دلار، 217 ميليون دلار 38- نيويورک ميتس، فوتبال آمريکايي، 858 ميليون دلار، 268 ميليون دلار 39- آتلانتا فالکونز، فوتبال آمريکايي، 856 ميليون دلار، 214 ميليون دلار 40- مينهسوتا وايکينگز، فوتبال آمريکايي، 835 ميليون دلار، 209 ميليون دلار 41- ليورپول، فوتبال، 822 ميليون دلار، 304 ميليون دلار 42- مکلارن مرسدس، اتومبيلراني، 805 ميليون دلار، 267 ميليون دلار 43- آثميلان، فوتبال، 800 ميليون دلار، 276 ميليون دلار 44- اوکلند رايدرز، فوتبال آمريکايي، 797 ميليون دلار، 215 ميليون دلار 45- لسآنجلس دجرز، بيسبال، 727 ميليون دلار، 247 ميليون دلار 46- شيکاگو کابز، بيسبال، 726 ميليون دلار، 246 ميليون دلار 47- يوونتوس، فوتبال، 656 ميليون دلار، 285 ميليون دلار 48- چلسي، فوتبال، 646 ميليون دلار، 340 ميليون دلار 49- لسآنجلس ليکرز، بسکتبال، 607 ميليون دلار، 209 ميليون دلار 50- نيويورک نيکس، بسکتبال، 586 ميليون دلار، 202ميليون دلار