به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و ششم خردادماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

پرسپولیسی‌ها کرونا نمی‌گیرند/ کاپیتان‌های تیم ملی، مخالف فوتبال!

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

پرسپولیسی‌ها کرونا نمی‌گیرند/ کاپیتان‌های تیم ملی، مخالف فوتبال!

پرسپولیسی‌ها کرونا نمی‌گیرند/ کاپیتان‌های تیم ملی، مخالف فوتبال!

پرسپولیسی‌ها کرونا نمی‌گیرند/ کاپیتان‌های تیم ملی، مخالف فوتبال!

پرسپولیسی‌ها کرونا نمی‌گیرند/ کاپیتان‌های تیم ملی، مخالف فوتبال!

پرسپولیسی‌ها کرونا نمی‌گیرند/ کاپیتان‌های تیم ملی، مخالف فوتبال!