مهدی رحمتی با انتشار این عکس نوشت: خیلی اتفاقی کتاب ی که در عکس میبینید به من پیشنهاد شد.
تا حالا شده سوالاتی گنگ از اطرافتون و دنیایی که توی اون گیر کردید براتون پیش بیاد
بهتون خوندن این کتاب رو پیشنهاد میدم
نکته جالب اسم کتاب هست
نام کتاب از حدیثی از امام علی هست «امام علی در وصف دنیا فرمود: به خدا سوگند که دنیای شما در نزد من پست تر و حقیرتر است از استخوانِ خوکی در دستِ جذامی

مهدی رحمتی و کتاب