به گزارش افکارنیوز،

مراسم رونمایی از سایت جدید فدراسیون کشتی با حضور مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و مسئولان فدراسیون کشتی برگزار شد.

اخبار ورزشی- مسئول طراحی سایت جدید فدراسیون کشتی نیز توضیحاتی درباره نحوه انجام کار و قابلیت های سایت ارائه کرد.

سایت جدید فدراسیون کشتی پس از ۱۳ سال روز یکشنبه بارگذاری شد.

همچنین طبق هماهنگی فدراسیون کشتی با سازمان ثبت احوال، مشخصات دقیق تمامی کشتی گیران که قصد حضور در مسابقات را دارند در سامانه فدراسیون ثبت خواهد شد و در دسترس خواهد بود.

همچنین طراحی کارت جدید برای کشتی گیران و صدور آنلاین آن از دیگر طرح های جدید فدراسیون کشتی است.