به گزارش افکارنیوز،

بعد از اینکه محمدرضا پورابراهیمی، عضو هیات رئیسه سازمان لیگ کشتی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در دفتر پورابراهیمی حضور یافت و نشستی برای کمک به کشتی کشور برگزار کرد.

اخبار ورزشی- در این نشست درباره راهکارهای حمایتی و کمک مجلس شورای اسلامی به کشتی کشور بحث و بررسی صورت گرفت که در نهایت مقرر شد با همکاری مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی مذاکراتی میان فدراسیون و سازمان لیگ با برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صورت گیرد.

این مذاکرات در راستای برگزاری هر چه کیفی‌تر لیگ برتر و کمک به کشتی کشور صورت خواهد گرفت.