به گزارش افکارنیوز،

از آنجایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا بر آن است ادامه بازی ها را به صورت متمرکز و شهریور ماه برگزار کند هر تیمی از حضور در بازی ها انصراف دهد عدم حضورش غیر قانونی لحاظ خواهد شد و تیم انصراف دهنده به بهانه ویروس کرونا دو سال از حضور در بازی های بعدی محروم خواهد شد و این جدا از جریمه نقدی است که برای تیم انصراف دهنده در نظر گرفته خواهد شد.

اخبار ورزشی داتو، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا البته گفته هیچ تیمی تاکنون درخواست انصراف از لیگ قهرمانان نداده است.