به گزارش افکارنیوز،

چندی پیش میدان پیروزان به  پرسپولیس  تغییر نام داد و خیابانی که باشگاه پرسپولیس در آن حضور داشت، به نام این باشگاه تغییر کرد.

تابلوی پرسپولیس تخریب شد

البته در روز‌های گذشته تابلوی خیابان پرسپولیس توسط افراد ناشناسی تخریب شد.