به گزارش افکارنیوز،

لحظه‌ای که کارت قرمزِ سیدعلی مقابل چشمان فرهاد مجیدی سبز شد.

فرهاد مجیدی

فرهاد مجیدی