به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفتم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

از کُری خوانی‌های سرخابی‌ها و پیامک‌های تهدید آمیز تا مشکلات عجیب اساسنامه فدراسیون فوتبال

از کُری خوانی‌های سرخابی‌ها و پیامک‌های تهدید آمیز تا مشکلات عجیب اساسنامه فدراسیون فوتبال

از کُری خوانی‌های سرخابی‌ها و پیامک‌های تهدید آمیز تا مشکلات عجیب اساسنامه فدراسیون فوتبال

از کُری خوانی‌های سرخابی‌ها و پیامک‌های تهدید آمیز تا مشکلات عجیب اساسنامه فدراسیون فوتبال

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی

روزنامه‌های ورزشی