به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هشتم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

روزنامه‌های ورزشی ۸ تیر

 

 

جنگ قعر و صدر در حاشیه شهر/ بازداشت اصغرِ با تعصب/ پرونده یک داور و ۳ فوتبالیست! / جام با طعم گاز اشک آور!

 

روزنامه‌های ورزشی ۸ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۸ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۸ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۸ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۸ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۸ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۸ تیر