گل اول پرسپولیس به پیکان توسط علیپور در دقیقه 21 زده شد. در ادامه این گل زیبا را مشاهده می کنید.