مهدی عبدی توانست گل سوم پرسپولیس را هم مقابل پیکان به ثمر برساند.