سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس پستی اعتراض آمیز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.

پست اینستاگرامی سید جلال حسینی