به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوازدهم تیرماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر

روزنامه‌های ورزشی ۱۲ تیر