به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، مردم بحرین همچنان به اعتراضات خود برای برگزار نکردن مسابقات فرمول یک ادامه میدهند ولی رژیم آل خلیفه با کمک ارتش عربستان تنها با سرکوب جواب مردم را میدهد.


مسابقه‌ای روی خون شهدای بحرین


رژیم آل خلیفه و حکومت عربستان تلاش دارند با تشدید سرکوبها از یک سو و تبلیغ رسانههای وابسته، شرایط را برای برگزاری مسابقات فرمول یک مناسب نشان دهند تا از این طریق مشروعیت از دست رفته خود درپی سرکوب مردم بحرین را جبران کنند و از جهت دیگر از فشار اقتصادی ناشی از قیام مردم رهایی یابند.