امیر عابدزاده با انتشار این عکس نوشت: از پسش بر بیا. همه‌رو شوکه کن

امیر عابدزاده