به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفتم مرداد به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۷ مرداد

سلام استقلال به آسیا/ کار سخت سید جلال برای شکستن رکورد عنایتی

روزنامه‌های ورزشی ۷ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۷ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۷ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۷ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۷ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۷ مرداد

روزنامه‌های ورزشی ۷ مرداد