به گزارش افکارنیوز،

در ادامه برنامه‌های فدراسیون به منظور ارتقاء جایگاه رشته جذاب و مفرح ترای اتلون در ورزش کشور و پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی سال ۹۸، عنوان و لوگوی فدراسیون به طور رسمی تغییر کرد.

اخبار ورزشی- بر اساس این گزارش عنوان فدراسیون از «ورزش سه گانه»به ترای اتلون تغییر یافت و در پی آن از لوگوی جدید فدراسیون ترای اتلون جمهوری اسلامی ایران نیز رونمایی شد.

این اقدام پس از بررسی طرح های پیشنهادی مختلف و پس از بررسی آن ها توسط تیم کارشناسی فدراسیون صورت گرفته است.