به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، گروه سينماهاي وو در انگلستان قصد دارد رخدادهاي المپيك ۲۰۱۲ را به صورت سهبعدي نمايش دهند.

مدیر این مجموعه سینماها اعلام کرد قصد دارد روزانه این مسابقات را پوشش دهد.

به گزارش روزنامه‌ی گاردین‌، چندی پیش هم اعلام شده بود شبکه‌ی بی. بی. سی حق پخش مسابقات المپیک را به صورت اختصاصی در دست گرفته است.

تعدادي مانيتور بزرگ نيز در سراسر انگلستان اين مسابقات را براي مردم نمايش ميدهند. اين مانيتورها با همكاري شبكههاي بي.بي.سي و NHK شبكهي دولتي ژاپن،DBS و شبكه ژانت مسابقات المپيك را پوشش ميدهند.