به گزارش گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در نشست امروز اتحادیه باشگاههای فوتبال و فدراسیون فوتبال توافقنامهای ۴ نسخهای بین طرفین به امضا رسید.

عزیز محمدی، رئیس اتحادیه در این مورد گفت: این کار برای خصوصی سازی باشگاه‌ها صورت گرفته است. این توافق‌نامه آبان‌ماه سال گذشته به امضا رسیده بود و امروز نهایی شد.

وی گفت: برای رسیدن به معیارهای AFC و حرفهای شدن تا پایان سال ۲۰۱۳ فرصت داریم.