به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی یکم شهریور به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

دلخوری دم دربی! / بازی ۳ سر باخت! / پایان شیرین برای فرهاد و نکو

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

دلخوری دم دربی! / بازی ۳ سر باخت! / پایان شیرین برای فرهاد و نکو

دلخوری دم دربی! / بازی ۳ سر باخت! / پایان شیرین برای فرهاد و نکو

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور

روزنامه‌های ورزشی اول شهریور