به گزارش افکارنیوز،

دومین جلسه کارگروه ویژه مربوط به شکایت فدراسیون فوتبال از رای فیفا به دادگاه عالی ورزش با حضور مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون وکارشناسان حقوقی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور، وزارت امورخارجه و وزارت ورزش و جوانان ، جمعی دیگر از مراجع ذیصلاح و همچنین تیم حقوقی فدراسیون برگزار شد.