به گزارش افکارنیوز،

الان چند ماه از اقدام باشگاه علیه استوکس می گذرد اما خبری شفاف به گوش نمی رسد که سرانجام ای اقدامات به کجا رسیده است؟

اخبار ورزشی- اینجاست که این سوال پیش می آید که اصلا باشگاه پرسپولیس اقدامی در این زمینه کرده است؟استوکس قرارداد با تیم جدید اسکاتلندی اش را هم امضا کرده و حالا دارد روزگارش را در این کشور می گذراند؛آقایان یک توضیح شفاف.فقط یک توضیح شفاف که ماجرای پرسپولیس و استوکس به کجا رسید؟این است نگرانی این روزهای هواداران.آنها وقتی بیشتر نگران می شوند که می بینند هیچ تیم حقوقی ای در باشگاه وجود ندارد که از منافع تیم دفاع کند.آیا دو کارمند می توانند در پرونده های اینچنینی رای را به نفع تیم برگردانند؟آقایان پرسپولیسی اگر در زمینه شکایت از استوکس به فیفا نامه زده اید آن را منتشر کنید تا رسانه ها و مردم درباره اش بدانند.شما می گویید فسخ کرده اید و به دنیال غرامت هستید،خیلی هم عالی اما مردم و هواداران حق دارند که در روند این شکایت و کارهایی که انجام می شود قرار بگیرند.