علیرضا جهانبخش این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

علیرضا جهانبخش