به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سیزدهم شهریور به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

جنگ حذفی مربیان! / چالش‌های یک توافق/ جدال قهرمانی/ رادو زیر تیغ!

جنگ حذفی مربیان! / چالش‌های یک توافق/ جدال قهرمانی/ رادو زیر تیغ!

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ شهریور