به گزارش افکارنیوز،

وزارت بهداشت ۵ بند را برای شروع فعالیت های ورزشی ضروری اعلام کرد.

اخبار ورزشیوزارت بهداشت ۵ بند را برای شروع فعالیت رشته های ورزشی اعلام کرد که انجام آنها ضرروی است و همه فدراسیون ها برای شروع فعالیت های خود باید آن را انجام دهند.

این ۵ بند به شرح زیر است:

* انجام تست PCR از همه ارکان تیم شامل مربیان، سرپرست، ورزشکاران، تدارکات، کادر درمانی، خبرنگاران و عکاسان پیش از شروع مسابقه و تمرینات ضروری است.

* بازیکنان، مربیان، پزشک، فیزیوتراپیست، تدارکات و تمامی کسانی که در زمان تمرین و مسابقات حضورشان ضروری است به مدت ۵ روز در قرنطینه کامل قرار گیرند.

* پس از انجام تمرین با برگزاری مسابقه و طی شدن قرنطینه ۶ روزه در صورت ضرورت مراجعه به منزل برای انجام تمرینات با برگزاری مسابقه بعدی انجام تست با ارائه نتیجه منفی الزامی است.

* در صورت مثبت شدن تست ۲۵ درصد ارکان تیم فعالیت تمامی اعضا لغو می شود تا منفی شدن تست مجدد پس از ۱۴ روز قرنطینه امکان فعالیت میسر خواهد بود.

در صورتی که یک نمونه مثبت شود شخص مبتلا باید ۱۴ روز قرنطینه باشد. وی پس از منفی شدن تست امکان حضور در تمرینات را خواهد داشت.