اواخر فصل پيش بود كه منصور ابراهيم‌زاده از كوره در رفت و خيلي ناگهاني به خبرنگاران گفت: «شنيده‌ام قرار است سهميه ايران را كم كنند و برخي از اتفاقات داخلي فوتبال ما هم به اين داستان مربوط است.» اما بعدها عزيزمحمدي كل ماجرا را تكذيب كرد و با اطمينان از چهار سهميه‌اي ماندن كشورمان سخن به ميان آورد.با اين اوصاف، ظاهرا سفر اخير عزيزمحمدي و كفاشيان به مالزي براي شركت در اجلاس AFC موضوع را وارد فاز ديگري كرده است؛ چه اينكه هم رييس فدراسيون فوتبال و هم رييس سازمان ليگ به طور توامان از احتمال كاهش سهميه حرف مي‌زنند! به خاطر روي گل استقلال! علي كفاشيان در اظهارنظري جالب مدعي شده اگر AFC سهميه ايران را كم نكند، اين اتفاق به خاطر استقلال رخ داده است! «در اين خصوص قرار است آبان ماه جلسه‌اي برگزار شود و AFC تصميم نهايي‌اش را بگيرد. احتمال كسر سهميه‌هاي ايران وجود دارد، اما اگر اين اتفاق رخ بدهد، دليلش مي‌تواند اين باشد كه نماينده ايران در آسيا استقلال است و كنفدراسيون نمي‌خواهد تماشاگران اين تيم را از دست بدهد.» به اين ترتيب استقلالي‌ها اگر در ليگ قهرمانان ماندني شدند، بايد بيش از همه، سپاسگذار هوادارانشان باشند. خوشبيني يك سردار! اما عزيزمحمدي كماكان به حفظ هر 4 سهميه‌ ايران در آسيا خوشبين است:«اواخر آبان‌ماه در اين مورد تصميم‌گيري مي‌شود و از الان نمي‌شود حرفي در اين مورد زد.البته در اين سفر، با توجه به گفت‌گويي كه داشتيم در مجموع من خوشبين شدم كه سهميه‌هاي ما همان تعداد چهار نماينده باقي بماند و استقلال هم بتواند در آسيا حاضر باشد. با اين اوصاف باز هم تاكيد مي‌كنم تا زماني كه نظر AFC اعلام نشده، نمي‌توان چيزي را به طور قطعي اعلام كرد.» اولويت با پرسپوليس و سپاهان است اما اگر قرار باشد سهميه‌هاي ايران كاهش پيدا كند، كدام تيم‌ها آسيايي باقي خواهند ماند؟ رييس سازمان ليگ، اولويت را به پرسپوليس و سپاهان مي‌دهد:«اگر سهميه‌هاي ما كم شود، طبق روال سابق قهرمان ليگ و قهرمان جام‌حذفي كه پرسپوليس و سپاهان هستند در اولويت خواهند بود.» به اين ترتيب، اگر ايران يكي از سهيمه‌هايش را از دست بدهد، استقلال با آسيا خداحافظي مي‌كند و اگر دو نماينده از سهميه‌هاي ايران كسر شود، اين ذوب‌آهن است كه بايد از دور رقابت‌ها كنار برود!» فعلا اولويت اول حذف، استقلال است؛ تيمي كه مديريت سابقش عقيده داشت حتي در صورت كاهش سهميه‌هاي ايران هم بايد راهي آسيا شود و پرسپوليس به عنوان قهرمان جام‌حذفي از بازي‌هاي قاره‌اي كنار برود. با اين حال، در شرايط فعلي داستان از قرار ديگري است!