به گزارش افکارنیوز،
ابراهیم شکوری دبیرکل جوان و سابق فدراسیون فوتبال با انتشار یک پست اینستاگرامی پیرامون افرادی که برای او پیغام و پیغام می دهند نکته ای را منتشر کرد.
شکوری با ذکر تاریخ دقیق خداحافظی اش از سمت دبیرکلی موقت فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد که دیگر مسولیت اجرایی ندارد و فقط به عنوان مشاور انجام وظیفه می کند.
یک تاکید بدیهی درباره خداحافظی او از سمت رسمی اش که مشخص است هنوز بعضی ها باور نکرده اند و در این راستا برای شکوری همچنان پیام می فرستند یا احیانا التماس دعا دارند!

پست عجیب دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال در اینستاگرام