علی کریمی ژنرال و ستاره استقلال است که عکس این بازیکن مهم و تاثیر گذار را می بینید.

علی کریمی